FAQs Complain Problems

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्दै छ?

उत्तम
58% (29 votes)
ठीक छ परिवर्तन हुँदै छ।
22% (11 votes)
खासै फरक परेको छैन।
20% (10 votes)
Total votes: 50