FAQs Complain Problems

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्दै छ?

उत्तम
53% (41 votes)
ठीक छ परिवर्तन हुँदै छ।
23% (18 votes)
खासै फरक परेको छैन।
24% (19 votes)
Total votes: 78