FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/17/2019 - 14:23 PDF icon आर्थिक एन नयाँ.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 15:58 PDF icon सार्वजनिक खरिद.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:48 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 07/11/2019 - 13:46 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 07/11/2019 - 13:39 PDF icon अपांग.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७५/७६ 07/11/2019 - 13:38 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
राजश्व ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 07/11/2019 - 11:13 PDF icon राजश्व.pdf
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७५/७६ 07/11/2019 - 11:08 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
नदिजन्य उत्खनन ओसार पर्सार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि २०७४ -जिसस ७५/७६ 09/17/2018 - 15:16 PDF icon नदिजन्य उत्खनन ओसार पर्सार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि.PDF
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/26/2018 - 14:06 PDF icon अर्जुनचौपारी आर्थिक ऐन.pdf

Pages