FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्नता पहिचान कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 08/18/2022 - 10:36 PDF icon Bipannata.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ २०७८/०७९ 06/02/2022 - 14:11 PDF icon युवा.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ७७/७८ 06/02/2022 - 14:07 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७७.pdf ७७/७८ 06/02/2022 - 14:07 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
अर्जुनचौपारी आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि ७७/७८ 06/02/2022 - 14:05 PDF icon गाउँपालिका नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, 2077.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/०७९ २०७८/०७९ 07/28/2021 - 11:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।०७९.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/22/2020 - 11:14 PDF icon टोल बिकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यबिधि.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 07/14/2020 - 12:50 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।०७८.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्याबिधि २०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 14:25 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्याबिधि.PDF
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धि कर्याबिधि २०७६ ७६/७७ 11/24/2019 - 14:23 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धि कर्याबिधि २०७६.PDF

Pages