FAQs Complain Problems

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्दै छ?

उत्तम
54% (36 votes)
ठीक छ परिवर्तन हुँदै छ।
24% (16 votes)
खासै फरक परेको छैन।
22% (15 votes)
Total votes: 67