FAQs Complain Problems

भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा कित्ता छुटेको वा फरक क्षेत्रमा परेको भएमा कित्ताको भू उपयोग क्षेत्र परिर्वतनको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: