FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पती विवरण पेश गर्नुहुन सम्पतिधनीहरूलाई सुचना

एकिकृत सम्पती विवरण पेश गर्न आफ्नो वडा कार्यालयमा गर्इ फारम भर्न सम्पतिधनीहरूलाई सुचना गरीन्छ ।

सुचना

भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन सूची

नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा जारी गरिएको भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू पुनर्निर्माणको लागि डिजाइन सूची (DESIGN CATALOGUE FOR RECONSTRUCTION OF EARTHQUAKE RESISTANT HOUSES) पढेर कार्यान्वयन गर्न गराउन सबैमा जानकारी गराइन्छ। 

दस्तावेज: 

Pages